01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41
stambak  
Index page Links to all links
Štambak new and old, Rako, Dubravac, and Rako, now Aračić houses

On the left are steps to Rako house.Štambaks became owners by marriage.

long comment
Štambak stara i nova, Rako, Dubravac, i Rako, sada Aračić kuće

Lijevo vode skalini prema Rako kući.Ženidbom su Štambaci postali vlasnici.

long comment    Previous page Image 33 of 41 Next page
>
File size 86202
Original date $originalDate
Resolution $resolution
Flash $flash
Focal length $focalLength
Exposure time $exposureTime
Aperture $aperture
Focus Distance $focusDistance
Metering Mode $meteringMode
Camera model $cameraMake $cameraModel

Štambak new and old, Rako, Dubravac, and Rako, now Aračić houses


Image