01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41
Sveti Ivan svitnjak na Bazani  
Index page Links to all links
Prigodna zbivanja za Sv. Ivana

Prazni Svetoga Ivana je uvijek posebno bio obilježen u svim kvartovima Imotskoga sa velikim svitnjicima ili kresovima. Najmladji bi vrijedno skupljali priloge za drva i još par sitnica, kao naprimjer janje.
long comment    Previous page Image 6 of 41 Next page
>
File size 94242
Original date $originalDate
Resolution $resolution
Flash $flash
Focal length $focalLength
Exposure time $exposureTime
Aperture $aperture
Focus Distance $focusDistance
Metering Mode $meteringMode
Camera model $cameraMake $cameraModel

Saint Ivan traditional lamb on the spit


Image