01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
mladinova  
Index page Links to all links
Mladinova pećina sakrivena naprijed desno

Ova pećina je već duže vremena zazidana. Služila je kao sklonište za vrijeme drugoga svjetskoga rata a kasnije kao skladište.

Ante Čelan Gaganić je predložio da se po osnivaču Društva za poljepšavanje Imotskoga "Jezero" (1904. - 1916.) Josipa Mladinova (1868.-1916.) nazove Mladinova pećina.


Pečina inače gleda na njegovo prekrasno imanje.
long comment    Previous page Image 20 of 20 At last page   
>
File size 151073
Original date $originalDate
Resolution $resolution
Flash $flash
Focal length $focalLength
Exposure time $exposureTime
Aperture $aperture
Focus Distance $focusDistance
Metering Mode $meteringMode
Camera model $cameraMake $cameraModel

Mladinova cave obscured straight right


Image