01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
boskova  
Index page Links to all links
Boškova pećina

Po pisanju fra Vjeke Vrčića ova pećina je prozvana po Bošku Biliću koji je došao u 19-om stoljeću iz Livna u Imotski. Za vrijeme drugoga svjetskoga rata je služila kao sklonište Imoćana od bombardiranja. Tu se je 1943. rodila Nenuka Meter ud. Nikolić.

Ova pećina je lako pristupačna, ali i ne baš održavana.
long comment    At first page    Image 1 of 20 Next page
>
File size 128606
Original date $originalDate
Resolution $resolution
Flash $flash
Focal length $focalLength
Exposure time $exposureTime
Aperture $aperture
Focus Distance $focusDistance
Metering Mode $meteringMode
Camera model $cameraMake $cameraModel

Boškova cave


Image