01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
marisimova  
Index page Links to all links
Marišimova pećina

Ova pećina je dobila ime po Marišimu Kuzmanu koji se je tu skrivao od vlasti kako Austrijske tako i Stare Jugoslavije. Ukućani su mu konopom spuštali objede sa Topane.

Desetogodišnji Frane Vrdoljak je 1938. tu nastradao okliznuvši se stroglavivši se niz visoke litice.
long comment    Previous page Image 18 of 20 Next page
>
File size 133665
Original date $originalDate
Resolution $resolution
Flash $flash
Focal length $focalLength
Exposure time $exposureTime
Aperture $aperture
Focus Distance $focusDistance
Metering Mode $meteringMode
Camera model $cameraMake $cameraModel

Marišimova cave


Image