01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
dinkova_ulaz  
Index page Links to all links
Dinkova pećina

Ova pećina se nelazi na putu prema Topani. Ime je dobila po mesaru Dinku Nikoliću koji je imao tu klaonicu u blizini šezdesetih godina dvadestoga stoljeća.

Unutrašnjost joj je puna boksita. Za vrijeme drugoga svjetskoga rata je i ona služila kao sklonište. U to doba je i bila proširena sa izlazom na sjevernoj strani prema Topani.
long comment    Previous page Image 15 of 20 Next page
>
File size 140351
Original date $originalDate
Resolution $resolution
Flash $flash
Focal length $focalLength
Exposure time $exposureTime
Aperture $aperture
Focus Distance $focusDistance
Metering Mode $meteringMode
Camera model $cameraMake $cameraModel

Dinkova cave


Image