01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19
Tulina  
Index page Links to all links
Tulina stijena

Tulina je dobila ime tako da je Vinko Lekić Tule skakući na glavu razbio glavu na njoj.

Po Gaganiću,ne IKA 1991, negdje dalje po sredini Tuline i Jakićine je tu i Mićina stijena. Bila je oslonjena na dva kamena i služila je za sunčanje. Dok je Mića Bauk na njoj ležao njegovi prijatelji su skočili na nju i prevrnuli je. Mića je stina poklopila, zadavši mu teške ozljede i po tjepanu Ninu Ferrariju samo je ćudom ostao živ.
long comment    Previous page Image 7 of 19 Next page
>
File size 131174
Original date $originalDate
Resolution $resolution
Flash $flash
Focal length $focalLength
Exposure time $exposureTime
Aperture $aperture
Focus Distance $focusDistance
Metering Mode $meteringMode
Camera model $cameraMake $cameraModel

Tulin rock


Image