Old Imotski

Prve razglednice s podrucja Imotske krajine pojavile su se 70-tih godina 19. stoljeca.
U pocetku motivi na razglednicama bili su s podrucja cijele Imotske krajine,
a tek oko 1910. godine na razglednicama se pojavljuju gradski motivi.
Tadašnje fotografije izradivane su s poledinom nalik dopisnicama
pa je svaka fotografija mogla biti razglednicom.
Nekolicina crnobijelih razglednica bila je retuširana i kolorirana.
Poznati su razni izdavaci: u pocetku su to bili becki ili talijanski fotografi,
a potom imotski trgovci medu kojima su Marko Dunda, Filip Vučemilović,
Jakov Grubišić, Juraj Pavlinović, Julija Ivanović, Josip Tripalo, fotograf M. Aleksandrov,
a nakon drugog svjetskog rata fotografi su uglavnom: Ivo Penović koji je objavio prve avionske,
snimke Imotskoga 1947. godine, Rajmond Džamonja, Hrvoje Vojo Vučemilović.

Modro Jezero

modro_1912 jezero_bolnica modro_1925 1929_modro 192__modro 192__II_modro pasji_kuk_1935 modro_193_ modro_1959 modro_196_ modro poplava 196_

Jezero quarter

pjaca_1905 pjaca_1905_II ligutica_1907 1909_pjaca jezero_zapad_1910 jezero_191_ 1911_jugo_zapad 1916_pjaca sud_192_ od_volta_1924 1925_sud pjaca_192_ pjaca_1926 193_macek pjaca_193_ pjaca_195_ 194__murva 194_tadic radovinovic_195_ 195__jerkovic 1966_pjaca 1967_pjaca

Bazana quarter

1899_topana 190__topana 1907_topana 192__imotski topana_192_ 1928_topana grubisica_1929 topana_193_ 193__topana 195__topana 195__valdevit

Pazar quarter

1899_pazar POD KOSTELOM-POLO PAZAR-POLO 1920_kostela 1925_sokol 192_sokol 1925_tomislav 1926_radic pazar_1938 pazar_193_II pazar_procesija_193_ pazar-procesija_193_ 193_povorka pazar_kavana_193_ pazar_195_ pazar_1964 pazar_19__ pazar_bicikl_1929 sajmiste_194_ sajmiste_1918 AVION-POLO avion_194_ 194__edmondo 194_tolic 195_leko pazar_195_II jerkovic_195_ 195_pervan 195_pivac 197_II_pazar

View from the belfry and "Gimnazija" school

1910_sa_gimnazije pano_1910 kampanil_pogled_1930 POGLED NA IMOTSKI 1 POGLED NA IMOTSKI 2 POGLED NA IMOTSKI 4 zvonik_pogled_1960

St Francis Church

1774_samostan 1774_cimeterio 1904_crkva crkva_1905 192__crkva 1956_crkvap

Djirada quarter

1906_dogana duhanska_190_ posta_1910 gimnazija_191_2 gimnazija_1929 rezija_192_ 192__dogana 192__zagora dunda_hotel dunda_zagora_192_ Stari kolodvor_195_ OTKUP DUHANA-POLO 1942_milinovic 1944_gimnazija gimnazija_197_

Imotska Krajina

190__imotski 191__imotski kamen_most_1909 kamenmost_190_ VRLJIKA BEZ MOSTA-POLO perinusa_1905 perinusa_191_ perinusa_1916 pravoslavna_crkva prolozac_190_ 1969_sv_Jure caus_svadba_192_ zadvarje_1925 zagvosd_1909