Old Imotski

Prve razglednice s podrucja Imotske krajine pojavile su se 70-tih godina 19. stoljeca.
U pocetku motivi na razglednicama bili su s podrucja cijele Imotske krajine,
a tek oko 1910. godine na razglednicama se pojavljuju gradski motivi.
Tadašnje fotografije izradivane su s poledinom nalik dopisnicama
pa je svaka fotografija mogla biti razglednicom.
Nekolicina crnobijelih razglednica bila je retuširana i kolorirana.
Poznati su razni izdavaci: u pocetku su to bili becki ili talijanski fotografi,
a potom imotski trgovci medu kojima su Marko Dunda, Filip Vučemilović,
Jakov Grubišić, Juraj Pavlinović, Julija Ivanović, Josip Tripalo, fotograf M. Aleksandrov,
a nakon drugog svjetskog rata fotografi su uglavnom: Ivo Penović koji je objavio prve avionske,
snimke Imotskoga 1947. godine, Rajmond Džamonja, Hrvoje Vojo Vučemilović.

1900s

1899_pazar 1899_topana POD KOSTELOM-POLO PAZAR-POLO 1904_crkva perinusa_1905 crkva_1905 pjaca_1905 pjaca_1905_II 1906_dogana 1907_topana ligutica_1907 zagvosd_1909 1909_pjaca kamen_most_1909 190__imotski 190__topana kamenmost_190_ prolozac_190_ duhanska_190_

1910s

1910_sa_gimnazije posta_1910 jezero_zapad_1910 1910_sa_gimnazije pano_1910 1911_jugo_zapad gimnazija_191_2 modro_1912 perinusa_1916 1916_pjaca sajmiste_1918 191__imotski perinusa_191_ jezero_191_

1920s

1920_kostela sud_192_ pjaca_192_ pjaca_1926 topana_192_ od_volta_1924 modro_1925 1925_sokol 1925_sud 1925_tomislav zadvarje_1925 1926_radic 1928_topana 1929_modro grubisica_1929 pazar_bicikl_1929 gimnazija_1929 dunda_hotel dunda_zagora_192_ 192__II_modro 192__crkva 192__dogana 192__imotski 192__modro 192__zagora 192_sokol rezija_192_ caus_svadba_192_

1930s

kampanil_pogled_1930 kampanil_gimnazija_1931 sastanak_1932 pasji_kuk_1935 magirus_1936 crkva_zapad_1937 pazar_1938 perinusa_1938 modro_193_ pazar_193_II topana_193_ pjaca_193_ pazar_procesija_193_ pazar-procesija_193_ borici_autobus_193_ pazar_kavana_193_ 193__topana 193_macek 193_povorka POGLED NA IMOTSKI 1 POGLED NA IMOTSKI 2 POGLED NA IMOTSKI 4

1940, 1950, 1960s

1942_milinovic 1944_gimnazija 194__edmondo 194__murva 194_tadic 194_tolic sajmiste_194_ avion_194_ 1956_crkvap 195__jerkovic 195__topana 195__valdevit 195_leko 195_pervan 195_pivac modro_1959 pjaca_195_ pazar_195_ pazar_195_II radovinovic_195_ jerkovic_195_ Stari kolodvor_195_ zvonik_pogled_1960 1964_pazar pazar_1964 1966_pjaca 1967_pjaca 1969_sv_Jure modro_196_ modro poplava 196_