Prezimena u Prološcu

priredio D. Grabovac


Proložac se djeli na više zaseoka. Samo su prezimena starosjedioca po zaselcima data na ovoj stranici.


Zaseok GORNJI I DONJI PODI
---------------------------
Zauzimaju veci dio Gornjeg Prološca. to je visoravan iznad prološkog polja do sela Vir u Hercegovini zajedno sa Bušanjama
Prezimena: Čurčićija, Dropuljić, Grabovac, Grbavac, Kraljevičić, Lozo, Mandić, Maršić, Matić, Perić, Pezo, Prlj, Stojić, Šimić, Tolić


Zaseok BUSSANJE
-----------------
Zauzima sjeverozapadni prostor sela proložac
Prezimena : Buljan, Grabovac, Kasalo, Katavičić, Kolovrat, Mandić, Maršić, Perić, Raić, Sočo,


Zaseok POSTRANJE
------------------
zapadni dio prološca
Prezimena : Bajić, Blaževičić, Bilić, Buče, Cvitanovičić, Češljar, Dračar, Dogan, Juričić, Leko, Knezovičić, Maršić, Mršić,
Petričevičić, Pušić, Radeljić, Rimac, Šerlija, Šurlin, Tomić


Zaseok BRDO
-------------
Zapadni dio Prološca

Prezimena : Juričić, Knezovičić, Grbavac, Meter, Mršić, PetričevičićZaseok BUDIM
-------------
Smješten izmedju podstranja, brda i glavica

Prezimena : Blaževičić, Božinovičić-Karauz, Božinovičić-Mršić, Brnas,
Leko,  Pirić, Porobić, Mršić, Šerlija,Zaseok GLAVICA
---------------
Nalazi se ispod uzvisine Kokića glavica

Prezimena : Bilić, Cikoja, Kokić, Maršić, Pirić, Samardžić, Tomić,
Tomić-Femić, Župić,Zaseok SREDNJE SELO
--------------------
Prezimena : Abaz, Barbić, Čurčićija, Dropuljić, Garac, Grabovac, Jonjić,
Knezovičić, Kraljevičić, Mandić, Maršić, Matić, Mikulić, Olujić,
Pezo, Popadić, Prlj, Šimić, Škegro, Tolić, Turić, Zec,Zaseok BULJANIJA
------------------
Smještena izmedju srednjeg sela i poda, a na istoku graniči sa Glavinom

Prezimena : Adžija, Bonovil, Buljan, Ivanko, Jukić, Lozo, Grabovac,
Grbavac, Kadijevičić, Marčelja, Odak, Prgomet, Petrušić,
Radovičić, Sekulovičić, Sočivica, Strinić, Turić, Vidak, VujčićZaseok LUG
-----------
Smješten na južnoj strani prološca izmedju srednjeg sela, Šumeta,
Grubina i Glavine

Prezimena : Bubalo, Čorić, Jukić, Juričić, Grbavac, Kolovrat, MeterZaseok SSUMET
---------------
Južni dio prološca izmedju luga, postranja i krivodola

Prezimena : Lasić, Rako, ČuićProteklih godina pojedina prezimena iz Imotske krajine su se doselila u Proložac.
Ovo su abecednim redom navedena prezimena koja danas obitavaju u župi Proložac:

Abaz, Adžija, Bajić, Barbić, Bilić, Blaževičić, Bonovil, Božinovičić, Brnas, Bubalo, Buče,
Buljan, Cikojevičić, Cvitanovičić, Češljar, Čujić, Čurčićija, Čorić, Dogan, Dračar, Dropuljić,
Garac, Grabovac, Grbavac, Ivanko, Jonjić, Jozić, Jukić, Juričić, Kadijevičić, Karauz, Kasalo,
Katavičić, Knezovičić, Kokić, Kolovrat, Kopač, Kraljevičić, Lasić, Leko, Lozo, Malenica, Mandić,
Marčelja, Marinovičić, Maršić, Matić, Meter, Mikulić, Mršić, Mršić-Božinovičić, Mustapić,
Mustapić-Jogun, Odak, Olujić, Opuva, Pavičić, Perč, Petričevičić, Petrušić, Pezo, Pirić,
Popadić, Porobić, Prgomet, Prlj, Pušić, Radeljić, Radovičić, Rajić, Rako, Raptavi, Rimac,
Sočivica, Samardžić, Sekulovičić, Sičenica, Sočo, Stojić, Strinić-Tomić, Strinić, Šerlija,
Šimić, Škegro, Šurlin, Tolić, Tomić, Turić, Ujevičić, Vidak, Vrankić, Vujčić, Zec, Zujić, Župić