Imotski maps  
 
Usporedba mapa Imotskoga

Kroz svoju povijest Imotski je mijenjao svoje lice i uglavnom nezadrživo rastao.  Često je čovjek pita kako je nešto izgledalo prije pedeset, sto ili više godina.   Ove stranice su jedan skromni prilog da se komparira sadašnji i prošli Imotski.


Mape Imotskoga na drugoj i trećoj stranici su interaktivne, tj. pomicanjem miša preko njih možete vidjeti sadasnji izgled lociranih kuća.