Stare Fotografije Kike Skake


Sportski bar u vlasništvu Kike Skake je mali sportski muzej, koji se obavezno mora posjetiti. Na ovim stranicama vidimo samo dio fotografija i to većinom onih koje nisu izložene.
Vidite obevezno još stranice Cica Rake i Imotski sport.

mapa gostionice

A sport bar in Kiko Skako property is a small sport museum worthwhile visiting. On these pages we exhibit only a fraction of the photos and then mostly the hidden ones.
See also Cici Rako and Imotski sport pages.

mapa gostionice

 

Zagorac Turnir-Prolozac Glavina Imotski Kiko modro_team Modro_team_2 Vukodlaci Kavana-1 Kavana-2 Hajduk_1971 KK-Imotski-1 KK-Imotski-2 KK-Imotski-3 KK-Imotski-4 KK-Imotski-5 KK-Imotski-6 Rukometasice_1 Rukometasice_2 Kiko-skace Pred-skok Nema-do-Modroga Treci-Reich-1 Treci-Reich-2 Maskenball Bakove-veceri Dubrovnik Marijan Mara Merle vatrogasci The-Beatles omladina Kiko-i-Zabac tic