Crkva izvanaCrkva svetog Frane
Next


Crkva sv. Frane je građena na mjestu starije crkve u periodu of 1861 do 1904.  Nacrt crkve je napravio svećenik kapucin Francesco da Vicenza u obliku trosvodne romaničke lađe.  Građena je od domaćeg kamena, rukama domaćih zidara.  Vješti klesar je mogao isklesati samo jedan kameni blok na dan.