Imotski history  
 

   
      This first ever recorded census was conducted in 1744.
       Short legend:   žena = wife,  djeca = children, sin = son, kći = daughter,  braća = brothers


      Ovaj popis je vodjen je 1744.  Smješten je u splitskom Nadbiskuskom arhivu gdje ga je prvi  zapisao
      Imotski Splićanin dr. Veljko Vuković.

 • 1) Stipan Crnica (40 god.), žena Luca (38 god), kćer Antica (14 god.).
 • 2) Ćosić Ferdo (35), žena Luca (35), djeca Stipe (8), Ante (4), Marta (2).
 • 3) Jurić Miho (36), žena Kata (38), djeca Ruža (10), Cica (8), Ivan (5), Tomo (4), Ante (2).
 • 4) Vučemilović Marko (44) žena Ana (39), djeca Jure (5), Iva (4), Frane (1), služavka Ana (12)
 • 5) Pisim Martin Pudić (28), majka Marta (58).
 • 6) Vejić Grgo (33), žena Kata (28), majka Iva (56) i njen sin Mate (22).
 • 7) Bauk Jure (34), kćer Ruža (2), majka Jela (60) i njeni sinovi Marko (23), Pavle (25), Florijan (18)
 • 8) Gučević Mate (16), majka Marta (66), i njene kćeri Tomica (25), Kata (18) i pokojni muž Pavle.
 • 9) Vuić Ilija (96) njegova nevjesta Lucija (38) i njena djeca Ivan (14), Boško (5).
 • 10) Medvidović Jure (58), žena Ana (40), sinovi Petar(13), Lovre (10) i Martin (6).
 • 11) Kašić udova Andja (48), djeca Ante (20), Iva (14).
 • 12) Jerković Petar (40), žena Iva (38), djeca Niko (11), Ante (6), i sestra mu Ana (30).
 • 13) Prže Mate (44), žena Mande (38), djeca Nikola (14), Ivan (11), Kata (4), Boška (3).
 • 14) Perić Petar (30), žena Cvita (40), sin Lovre (5).
 • 15) Vilenica Mate (30), žena Mande (24), djeca Ivan (3) i Kate (1).
 • 16) Vrljić Martin (50) žena Manda (43), djeca Frane (20), Ante (15), Jela (12), Ana(11),  od sina Frane žena Ana (19), a snjima u kući su još Petar (16) i Stipe (8), sinovi Grge, te Ana (13) kći Petrova. Grga i Petar su Martinova braća          
 • 17) Jela od Nikole N.(40), sin Petar (13).
 • 18) Tadić Jakov (35), žena Jela (40), sin Pavao (13).