Mačekov i Pavelićev govori u početku rata

 

 

8. travnja, utorak – 3. dan rata  /  Po dolasku u Zagreb, Maček je uputio radio-poruku: »Hrvatski narode! Braćo i sestre! Vratio sam se u vašu sredinu pa vam tim povodom velim ovo: stigla nas je najveća nesreća što jedan narod može stići, a to je rat! To zlo može se ublažiti samo na taj način da budemo složni i disciplinirani. Slušali ste me do sada u svim teškim časovima pa sam siguran da ćete to činiti i od sada. Ja ću među vama ostati i dijeliti s vama sve dobro i zlo. Razumije se da ću u svakom pojedinom slučaju, davati upute bilo putem naših organizacija, bilo putem izaslanika, koji će biti ili narodni zastupnici ili drugi opće poznati prvaci stranke. U ovom času tražim od vas puni red i disciplinu, bilo kod kuće ili u vojsci. Završavam s našim starim pozdravom: Vjera u Boga i seljačka sloga.« (D6, 295; D9, 30)

Radio‑Firenze emitirao Pavelićev govor (i bacan kao letak istog sadržaja iz talijanskih aviona):[1] »Hrvatski narode! Pred više od tisuću godina osnovali su naši pradjedovi na ovom svetom tlu svoju domovinu: svoju negda veliku i moćnu državu Hrvatsku. Svojim radom na hrvatskom tlu, prepunom svakog dobra i bogatstva, naši su pređi stvorili uvjete za sređen, uredan i čestit život sebi i svojim pokoljenjima, a u svom kulturnom radu i životu stali su u red ostalih naprednih i uljudbenih naroda. Nu, godine 1918. zaposjela je Srbija na prevaru hrvatske zemlje, a države takozvanih zapadnih demokracija stvorile su versailleskim diktatom nenaravnu državnu tvorevinu, onda nazvanu državom Srba, Hrvata i Slovenaca, a koju je diktatorskim dekretom srpski kralj prekrstio imenom Jugoslavije. Beogradski vlastodršci htjeli su ne samo uništiti svaku hrvatsku narodnu i državnu osebujnost nego i izbrisati s lica zemlje svaki trag hrvatske opstojnosti. Nu proti tome zločinačkom djelu i proti njihovome naumu podigao se je hrvatski ustaški pokret. I čim je pala beogradska diktatura, beogradski vlastodršci su se utekli opet staroj srbijanskoj prokušanoj metodi, to jest prevari, pa su počeli govoriti o sporazumu. Nažalost, našlo se je u Hrvatskoj nesvjesnih, malodušnih i nestrpljivih, a najviše onih u čijim žilama niti ne teče hrvatska krv, pa su počeli tobože u ime hrvatskog seljačkog naroda pregovarati s najpokvarenijom beogradskom gospodom. I radi toga je bio u kolovozu 1939. uoči novoga rata potpisan sramotni sporazum, kojim se obećava tek samo jednom dijelu hrvatskog naroda neka tobožnja autonomija, naravno s odlukom da ju se odmah i ukine čim za to dođe pravi čas. S time se je htjelo hrvatski narod zavarati da se u ovom ratu bori za versaillesku tvorevinu Jugoslaviju, za srpsku državu, za svoju tamnicu, a proti velikim narodima, proti Italiji i Njemačkoj, koje su zašle u borbu neizmjernoga razmjera za rušenje versailleske tamnice i za pravo i jednakost svih naroda, a koji će pod vodstvom svojih velikih vođa Mussolinija i Hitlera sigurno i skoro iznijeti potpunu pobjedu. Ni danas nitko nema ovlašćenje od hrvatskog naroda da njegovu sudbinu veže sa strašnom sudbinom koja čeka Beograd, Srbiju i zapadne demokracije, jer se je hrvatski narod već nebrojeno puta i u svakoj zgodi otvoreno i jasno izjavio za potpuno odcjepljenje od Srbije i za uspostavu samostalne i NDH na cjelokupnom hrvatskom povijesnom i neprekinutom narodnom području. Hrvatski će narod, sakupljen oko hrvatske ustaške zastave doista i stupiti u borbu uz bok velikih svojih prijatelja koji mu jamče njegovu slobodu i uspostavu samostalne i Nezavisne Države Hrvatske.

               U Hrvatskoj Nezavisnoj Državi vladati će samo seljački narod, sam gospodar u svojoj vlastitoj kući. U NDH neće biti mjesta tuđinskim nametnicima, izdajicama i korupcionašima. U njoj će biti red, u njoj će vladati pravo i zakon koga će stvarati sam hrvatski narod. U njoj će biti kruha, ruha i blagostanja za sva hrvatska pokoljenja. Hrvatski narode! Približuje se čas našega narodnoga i državnoga oslobođenja! Budi svjestan velikoga vremena koga proživljuje cijela Evropa, a s njom i mi. Budi siguran i uvjeren da će se u najskorije vrijeme ispuniti naša zavjetna misao te da će iz krvi hrvatskih mučenika u najskorije vrijeme uskrsnuti hrvatska narodna i državna sloboda. Budi svjestan i spokojno čekaj, jer dolazi čas Tvoga Uskrsnuća.« (D10, 389‑390)

 [1] Sadržaj je gotovo identičan govoru emitiranom 6. travnja.