Godina 1945.

 

 

7. siječnja, nedjelja – 1373. dan rata  /  Na sektoru 9. divizije bez promjena, osim slabog djelovanja neprijateljske artiljerije.

 

ROĐENI

        Podbablje

Buljubašić Dane – Mate i Mara Kraljević

Proložac

Maršić Josip – Mijo i Anđa Prlj

Vuksan Ante – Mate‑Šimun i i Mila‑Danica Erceg

Mršić Nedjeljka – Stipe i Mara Meter

              Slivno

Radalj Ante (11.1.45) – Jure i Mara Šimunović

Vinjani

Kutleša Zorka – Ante i Mara Kutleša

VJENČAN I –  Podbablje

Gabelica Ivan i Gabelica Ana

UMRLI –  Cista

Bosnić r. Madunić Anica, 73, žalost

                         Zagvozd

Bartulović Ante i Obrvan Perina (Opuzen)

           Rašćani

Kovačević Jure Ivanov, 26, 

 

7. veljače, srijeda – 1404. dan rata  /  »Partizani zauzeli Široki Brijeg, zapalili samostan i ubili tamošnje fratre.« (F4 – !?!)

       Op. dnevnik 9. divizije: 2. brigada vodila borbu na položajima Dobrić-Virac-Vasina(?) Kosa te je nakon duže borbe neprijatelj odbijen; 3. brigada izvršila s dva bataljona nasilni prijelaz preko r. Lištice i izbila do Knež-polja s njegove sjeverne strane prešavši komunikaciju Široki Brijeg-Mostar. Nakon ogorčene borbe s neprijateljem koji je bio ojačan s dva tenka bataljoni su bili prisiljeni da se povuku s južne strane komunikacije, ali nakon kraćeg vremena brigada je ovladala starim položajima odakle je produžila napad u pravcu Širokog Brijega s istočne strane.

       U borbama 6. i 7. o. mj. 3. brigada je nanijela neprijatelju gubitke od 290 mrtvih, 400 ranjenih i 90 zarobljenih. Vlastiti gubici: 22 mrtva i 69 ranjenih.

       13. brigada s dva bataljona vodila borbu na položaju na Lištici te neprijatelju nanijela gubitke od 52 mrtva, 76 ranjenih i 43 zarobljena. Vlastiti gubici 2 mrtva i 6 ranjenih.

 

ROĐENI –  Medovd.

Puljak Manda (5.3.45) – Marin i Fila P.

Proložac

Maršić Iva Josipova, 4 dana, nepoznato (uzrok smrti?)

UMRLI

Studenci

Cikojević Dragomir Matin, 18 dana, prirođena slaboća

Podbablje

Perkušić r. Jonjić Matija, 76, nađena mrtva u kući

Vinjani

Jelavić Mate Stipanov, 25, poginuo na Š. Brijegu (PB)

? Podbablje/PP – Knežević Špiro Ilijin, 38, poginuo u borbama za Mostar /PB

Runovići – Puljiz Ivan Mijin, 18, poginuo kod Drežnice (PB – v. 25. veljače)

       7./8. veljače – Majić fra Bonifacije (Vitina kod Ljubuškoga 1883.), ubijen od strane partizana u Zagvozdu 8. veljače 1945. (F4, 359)  /  Paponja fra Fabijan (Jakov, Lipno kod Ljubuškoga 1897.). profesor, odveden 7. veljače sa Širokog Brijega u pravcu Splita i negdje na putu ubijen (najvjerojatnije kod Zagvozda). (F4, 147)  /  Rupčić fra Leonardo (Mijo, Hardomilje kod Ljubuškoga 1907), odveden 8. veljače 1945. sa Širokog Brijega prema Splitu i negdje ne putu ubijen (najvjerojatnije kod Zagvozda).[1] (F4, 97)

 

 

7. ožujka, srijeda – 432. dan rata  /  U Beogradu osnovana Privremena narodna vlada Demokratske Federativne Jugoslavije (DFJ). Premijer Tito, ministar vanjskih poslova Šubašić.

Saveznici zauzeli Köln.

 

Izvještaj Oblasnog NOO za Dalmaciju:

Gimnazija u Imotskom, iako je završila upis učenika po razredima i odjeljenjima (291 učenik, 5 razreda i 7 odjeljenja) »još nije radila jer je u njoj smještena vojna bolnica Komande područja. Mi smo s naše strane dva puta intervenirali, ali ni do danas nije to učinjeno. Brojno stanje đaka i nastavnika nije promijenjeno.«[2] (D2, 522)

 

ROĐENI –Proložac

Škegro Vladimir – Petar i Marija Bago

Podbablje

Vuković Luka‑Dane Marijanov, 34, poginuo na Širokom Brijegu  ( ? )

                 Runovići

Mrkonjić Ivan – Marko i Ruža Buljan

                   Vinjani

Kukulj Kata – Ivan i Anđa Krnić

             /PP

Lončar Ana Petrova, 21, poginula kod Jagulove kuće u Imotskom nesretnim slučajem (PB)

                Zagvozd

Brnas Miroslav (20.6.45) – Mate i Joza Mušura

UMRLI

Vinjani

Delipetar Božica, 77, zaduha i slabost

Grabovac

Dujmović r. Roščić Antica, 80, nemoć

Zagvozd

Sulić Ana Josipova, 7, »rak na oku«

Cista – Madunić Ante Matin, 40, živio u Beogradu, poginuo kraj Bos. Topole 45. (PB )

Zmijavci – Todorić Jozo Matin, 19, ubijen kod Vrgorca, Todorić Slavo Marijanov, (28), domobran, partizani ga ubili kod Vrgorca.

 

 

7. travnja, subota – 1463. dan rata  /  Op. dnevnik 9. divizije: U 15 sati izdata pismena zapovijed za likvidaciju neprijateljskog uporišta u Jablancu. Sudjelovat će 2. i 3. brigada potpomognute artiljerijom. – Napad će početi sutra u 6 sati ujutro.

 

ROĐENI    Cista

Mandarić Iva – Petar i Mara Rojnica

Lovreć

Nikolić Jozo – Blaž i Mila Nikolić

 

7. svibnja, ponedjeljak – 1493. dan rata  /  Kapitulirao Njemački Reich: u Reimsu potpisana bezuvjetna kapitulacija nacističke Njemačke, a prestanak operacija određen za 00.00 sati 8. svibnja.

       Gubici 9. divizije u borbama za oslobođenje Istre: 92 poginula, 387 ranjenih i 8 nestalih boraca.

 

ROĐENI

Slivno

Barić Ante – Petar i Zorka Zeljko

Rašćani

(Prekriženo: Lendić) Selak Ante‑Marko‑Tito (29.7.45), nezakonito – ... i Lendić Selak Iva ud. Jure

Zagvozd

Rako Miro – Ivan i Mila Rako

UMRLI

Runovići

Jukić Ante – Andrija i Iva Repušić

Proložac

Grbavac Petar Antin, 4 mjseca, – (MKR)

Proložac – Grabovac Vice Petrov, 25, domobran, zarobljen od partizana i poginuo kao partizan borac u Celjovu kod Vrbovca (PB, u NOV od 20. 9.  43, poginuo kraj Zagreba, skojevac (?)

 [1] Trebalo bi pojasniti zašto su odvedeni sa Širokog Brijega čak u Zagvozd i tu strijeljani.

[2] Gimnazija je malo kasnije ipak počela s radom i formalno zaključila školsku godinu 1944/45. podjelilom svjedodžbi, ali je koncem kolovoza Ministarstvo prosvjete donijelo odluku da se svi učenici »vrate godinu unatrag«, tj. da im se šk. god. 1944/45. ne priznaje kao valjana zbog neredovite i nepotpune nastave.