G O D I N A    1 9 4 4.

 

 

7. srpnja, petak – 1189. dan rata  /  Izvještaj ROC Biokovo:

Njemačke snage – Trupe iz Imotskog otišle u akciju na Kamešnicu. Ostala samo bolnica.

Glavina – PA baterija, 4 topa 75 mm i 2 topa 20 mm, 110 ljudi posade, a pripadaju Reichswehru, od koje se bataljon nalazi u Širokom Brijegu. Govori se da će čitav bataljon doći u Glavinu. Nedavno je baterija bila ostala bez municije. Sada je dobila 4 vagona s nalogom da je što više štedi.

       Studenci – Štab 2. bataljona 370. puka Vražje divizije koji je bio u Imotskom, za koji smo ranije javili da ići u pravcu Mostara. Međutim, ovaj bataljon se zadržao u Studencima. Njegovi 6., 7. i 8. sat u jakosti od 650 ljudi su u akciji na području Kamešnica–Vrdovo, a 5. sat je krenuo prema Ljubuškom. Ostale pojedinosti ne znamo.

Ovdje se nalazi još jedan bataljon SS–trupa, od kojega je jedan sat učestvovao u zadnjoj akciji na Biokovo. Sada je i ovaj bataljon u cijelosti u akciji prema Aržanu.

       Zagvozd – Garnizon se povukao u pravcu Šestanovca. Pri odlasku su neki vojnici govorili da idu u akciju na Kamešnicu, a drugi da odlaze sasvim iz Dalmacije. Točno da su pošli na Kamešnicu.

       Grabovac – Garnizon ima 25 vojnika, koji se noću kriju po šumama u okolici sela. Pripadaju 2. bataljonu 340. puka, a imaju zadatak osiguravanja trupa u akciji.

       Snage NDH – Raspored i brojno stanje 6. ustaškog zdruga bez promjene.

       U slagalištu opreme ovoga zdruga nema ničega jer su sve ispraznili nekoliko dana prije nego su poduzeli akciju na Biokovo, a to iz bojazni da ne bi palo u ruke partizana jer su očekivali napad naših jedinica na područje Imotskog.

       Pred nekoliko dana pukovnik Čudina se vratio iz Sarajeva gdje je dobio nalog da svim silama progoni partizane te, pošto je 1. srpnja istekao rok Pavelićeve amnestije, da sve zarobljene partizane likvidira na licu mjesta. U Imotskom se predalo 5 partizana koji još nisu saslušani.

       Uz Stožerni sat Doknadne bojne u gradu je još 50 vojnika sa zapovjednikom razvodnikom Ivandom (ime nepoznato). Saznajemo da je zastavnik Jukanović, zapovjednik satnije na Kamenmostu, tražio od pukovnika Čudine da pretresu sela Runovići, Podbablje i Crnogorce, jer da se svi partizani rođeni u ovim selima kriju po kućama, a seljaci da ih čuvaju dok akcija prođe. Premetačina još nije službeno odobrena.

       Saveznički avioni zapalili su dva njemačka kamiona na cesti prema Lovreću, kao i dva kamiona 6. zdruga na cesti prema Livnu.

Naš povjerenik iz Imotskog javlja da se u 6. ustaškom sdrugu govori, a to se saznaje i iz njemačkih garnizona, da će se po povratku vojske iz akcije na Kamešnicu poduzeti ofenziva sa zadatkom da se partizani potisnu s obalnog područja. Ovo stoga da bi se utvrđivanje i miniranje obalnog pojasa moglo izvršiti bez smetnje.

       Prilikom zadnje akcije na Biokovo došlo je do manjeg sukoba između Nijemaca i ustaša. Tom prilikom bilo je 5 Nijemaca mrtvih. Opširnije pojedinosti nam nisu poznate. (A7)

 

 

ROĐENI – Lokvičići

Vidulin Mara (20.8.45) – Marijan i Iva Milavić

UMRLI

Podbablje

Perkušić Dominik-Nikola Antin, 19, poginuo u Poljicima poviše Velaginih kuća – Livadine (PB)*

Ričice

Parlov Anka (1946) – Filip i Matija Parlov

Slivno

Jakovina Luca (23.7.44) – Jure i Matija Zeljko

Lovreć

Nikolić Nedjeljka Tomina, 2 mjeseca, –

Studenci

Bilić-Centić Tomislav – Mirko i Neda Majstorović

Studenci

Bilić-Erić Mara Jakovljeva, 20, tbc

Svib

Čondić Petar – Marijan i ... (KD)

Zagvozd

Buljubašić Mara Ivanova, 10, poginula od puške (ŽFT)

*Smrt prijavio brat mu Petar 20. kolovoza. – Borac 3. čete Imotskog bataljona, poginuo na Livadinama 23. lipnja (?) presretajući Nijemce na cesti Zagvozd–Poljica (F16, 222) – Vjerojatno, njegovi su posmrtni ostaci preneseni na groblje Kamenmost tek 20. kolovoza, kada je i upisan u MKU.)

 

 

7. kolovoza, ponedjeljak – 1220. dan rata  /  Peta ustaško–njemačka akcija na Biokovo – 4–5000 vojnika (!). Partizanski gubici: 6 ranjenih, 15 dezertera; okupatorski: 100 mrtvih i preko 100 ranjenih. (v. D19, 277; shematski prikaz, 274)

       Saveznički avioni bacili 2–3 bombe kod Krivodola. (v. ROC 19. kolovoza)

       Izvještaji GSD: Započeo podhvat naših i njemačkih oružanih snaga na području Podbablje–Krstatice. (B5/31, 635)

       U toku je čišćenje planine Biokovo u području Zagvozd (12 km sj. od Makarske. – U depešama štaba 26. divizije nalazimo: »7. kolovoza neprijatelj je započeo a danas završio ofenzivu na prostoru Stilje–Kozica, Podgora do Zadvarja. U borbi učestvovalo 4000 ustaša, domobrana i švaba. U borbi Imotski i Makarski odred izdržali 2 dana. Bili smo opkoljeni, ostali bez municije, a kroz sve vrijeme vojska nije jela jer nemamo hrane. Neprijateljski gubici dosta veliki. Točno ćemo javiti. Kod nas 4 lakše i 2 teže ranjena. Jedinice su se dobro držale.«

       »Na Biokovu 7.–13. 8. bila neprijateljska ofenziva Štab Grupe JDO jučer stigao na Hvar s 300 boraca. Izgleda da je do povlačenja došlo više zbog neslažnjivosti nego što je to situacija zahtijevala. Detalji nam nisu poznati. Uputili smo Biočića da ispita stvar pa ćemo vam (tj. štabu 8. korpusa) o svemu javiti.« (B5/31, 630)

 

ROĐENI – Lokvičići

Mustapić Stipan – Petar i Iva Boras

UMRLI

Proložac

Maršić Slava – Petar i Ruža Matić

Runovići

Jukić Andrija Marijanov, 34, poginuo u Islamu Latin-skom; osmrtni list 7. ust. stajaćeg zdruga 6. bojne

Rašćani

Pavlinović Mirjana – Milan i Darinka Pavlin.

Runovići – Jukić–Vrandelić Andrija Marijanov, 34, ustaša, poginuo u Smolčiću (Benkovac). (F31)

 

      

 

7. rujna, četvrtak – 1251. dan rata

 

ROĐENI – Cista

Ramić Tonći – Marijan i Anka Mandarić

UMRLI – Proložac

Lasić Grgo Marijanov, 32, tbc

Imotski

Bago Petar – Mate, kovač, i Anđa Rebić

Župa

Bakota Stjepan Jurin, 5, poginuo od puške ( ŽFT)

 

 

7. listopada, subota – 1281. dan rata  /  Izvješće GSD: Opaženo je prikupljanje partizana s. z. Imotskoga, vjerojatno s namjerom da obkole i zauzmu ovo mjesto. (B5/34, 630)

       Oružnički izvještaj: Partizani su došli u kuću domobranskog satnika Kraljević Ivana (u Grabu), nalazećeg se na dopustu, a pripadnik je 6. ustaškog stajaćeg sdruga u Imotskom, izveli ga iz kuće i iz strojnice ustrielili, odnesavši mu odoru, samokres i pušku dvocievku. (U njegovoj torbi nađen je i spisak agenata, od kojih su neki bili i u partizanskim redovima.) (F15/ 2, 317-318; Kraljević je bio zapovjednik ustaške bojne u Livnu.)

 

ROĐENI – Lovreć

Bekavac Mate – Ivan i Mila Čaljkušić

Poljica

Kujundžić Mijo Matin, 21, poginuo u Ivanbegovini (PB)*

UMRLI

Glavina/PP

Pujić Jovan Ilijin, 22, poginuo u borbi u Grabovcu (PB)

Lokvičići

Bajić Slavka ž. Ivana, 71, staračka slaboća (kap)

*U NOV stupio početkom 1943. u Slavoniji, a koncem 1943. prebačen na Biokovo i upućen na teren kao politički radnik; bio sekretar SKOJ-a za općinu Kamenmost; pokošen mitraljezom iz ruku ustaškog zločinca Vrljića pred Popića kućom u Ivanbegovini ( F16, 296)

 

 

7. studenoga, utorak – 1312. dan rata  /  Operativni dnevnik 13. brigade: Proslava 27. godišnjice Oktobarske revolucije. Četvrti bataljon učestvovao na paradnom maršu kod zbora u Imotskom. Uvečer je kulturna grupa 9. divizije dala priredbu za građanstvo. (B4/31, 540)

 

ROĐENI    Lovreć

Bekavac Cvitan – Ante i Antica Sekelez

UMRLI

Podbablje

Ćapin Marija – Marko i Ana Ćapin

Vinjani

Vidoš Grgo Josipov, 33, – , Sarajevo  ( ? )

Dobranje – Milardović Stipan Božin, 28, stradao kao partizan kraj Zagreba. (F31)

 

 

7. prosinca, četvrtak – 1342. dan rata  /  Operacijski dnevnik 13. brigade: Nije bilo naročitih promjena. Četvrti bataljon je u čišćenju terena na sektoru Podbablja zaplijenio 1 engleski puškomitraljez od bandita. (B4/31, 509)

 

ROĐENI

Podbablje

Vuković r. Karin Mara, 76, staračka bolest

Imotski

Ćosić Marija – Ivan i Ana Jažić

Poljica

Peko–Lončar Marija Ivanova, 3 dana, slaborođena

Zagvozd

Mucić Marija – Mate i Jurka Drlje

Proložac

Kraljević r. Blažević Jela, 47 (42)    )      poginule od

UMRLI

 

Mikulić r. Kraljević Mara, 33 (19)     )      nagazne mine

Biorine

Zelić Ivan Antin, 75, rak u grlu

 

Olujić r. Petričević Iva, 45                  )      u Grabovcu

Lokvičići – Kavelj Marijan Antin, 24, partizan, poginuo kod Knina. (F31)

 

 

POGINULI / STRADALI 1944. (pojedinosti nepotpune, nepoznate)

Aržano – Bilić Stipe Ivanov, 21 ubijen od ustaša u logoru S. Gradiška.

Dujmić Petar Matin, 62, ubijen od Nijemaca u Aržanu (ŽFT)

Kotarac Jela ž. Ivana, 44, strijeljali je kamišari, ustaški ostaci, u Kamešnici (ŽFT

Ledić Ivan Markov, 11, poginuo u Aržanu od njem. nagazne mine (ŽFT)

Biorine – Jurišić Ivan Jakovljev, 31, ustaša, počinio samoubojstvo prije uhićenja u Imotskom

        Karadža Mate Petrov, 23, domobran, poginuo u Sl. Brodu. (F31)

Škare Kruno Stankov, 21, poginuo 1944 (PB)

Cista – Madunić Nedjeljko Marijanov, 24, poginuo u borbi s četnicima na Bijelom Polju (PB)

Dobranje – Vujević Ante Petrov, 22, radnik u Vinkovcima, pobjegao iz domobrana u slav. partizane, poginuo u Drinovcima u Slavoniji (PB)

Dobrinče – Puljak Marin Petrov, 32, u NOV od studenoga 44, poginuo na Š. Brijegu (PB)

Glavina/PP – Knežević Marko Dmitrov, 38, strijeljali ga ustaše u Zagrebu 1944. (ŽFT)

Grabovac – Birčić Ivan Stipanov, 34,  partizan, poginuo u Dugom Ratu.(F31)

    Čaljkušić Ante Tomin, 16, poginuo na Kočerinu (PB)

    Pejković Mara r. Tadić, –, strijeljana od Nijemaca u Žeževici (F31)

Imotski – Barać Marija r. Štambak, –, ubijena od domobrana i Nijemaca u Sinju (F31)

Krivodol – Bašić Milan Ilijin, 24, u Srbiji, mjesto pogibije nepoznato (PB)

 Garojević Luka Đurin, 31, poginuo u Belgiji od savezničkog bombardiranja (ŽFT)

Krstatice – Šućur Stipe Matin, 24, partizan, poginuo na Š. Brijegu (ne kod Knina – F31)

Lokvičići – Mustapić Danijel Mijin, 26, poginuo kraj Benkovca koncem (PB)

  Mustapić Ivan Stipanov, 30,»poginuo u borbama za oslobođenje Krndije 1944« (PB)

  Mustapić Petar Matin, 35, prije rata živio na Pelješcu, mjesto pogibije nepoznato (PB)

  Strinić Ante Nikolin, 24, poginuo kraj Pakraca 1944. (PB)

Lovreć – Frankić Nedjeljko Matin, 22, u brigadi »Braća Radić«, poginuo 1944 (PB)

      Milinović Marijan Jurin, 24, poginuo u Zelini 1944, borac Moslavačke brigade (PB)

Medovdolac – Drlje Ruža Matina, 30, ubijena u Sarajevu. (F31)

Granić Ante, 26, poginuo kod Bihaća (PB)

Granić Luka Ivanov, 34, ustaša, poginuo

       Granić Mate Ivanov, 39, domobran, poginuo

       Granić Mate Lukin (Kusilo), 40, domobran, poginuo

       Matković Mate Ivanov (Kaćola), 32, ustaša, poginuo. (F31)

Mustapić Mate Ivanov, 18, –

Mustapić Stipan Ivanov, 22, – (PB ?)

Piplica Pavao Matin, 30, poginuo (PB Dobrinče)

Piplica Petar Ivanov, 30, poginuo (PB Dobrinče)

Podbablje – Jonjić Marijan Josipov, 31, poginuo koncem prosinca 44. u Gorancima, Hercegovina (PB)

     Krištić Zorka Antina, 18, nestala u Slavoniji. (F31)

     Milas Stjepan Tadijin, 19, ubili ga četnici u Herceg–Novome 1944. (ŽFT)

     Perkušić-Mašaković Ante Matin, 29, obolio od tifusa i umro u bolnici na Hvaru, gdje je i pokopan (PB)

    Znaor Marijan Matin, 37, »striljan kao vojnik NOV od komande u Ercegovini oko Mostara«

Podbabalje/PP – Jalovčić Jovo Stevin, 22, zarobljen i stradao u logoru u Njemačkoj (PB)

     Miletić Ilija Ilijin, 38, zarobljen kraj Nevesinja, umro u logoru u Njemačkoj 1944 (PB)

     Odović Gojko Jovin, 21, poginuo kraj Ključa (PB – poginuo kraj Mrkonjić-grada ili Jajca)

Poljica – Kujundžić Marko Jurin, 38, sudionik pokreta otpora u Belgiji, uhapšen i odveden u logor (PB Ivanbegovina)

Proložac – Kolovrat Ivan Iće Antin, 18, hrv. vojnik, ubili ga partizani iz busije u Prološcu

  Kolovrat Jakov Matin, 38, nije bio u vojsci, ubili ga partizani dok se vraćao sa sila

  Kolovrat Marijan Matin, 29, domobran, ubili ga partizani jer je od njih tražio svoga konja kojeg su bespravno otjerali

  Lasić Nediljko Jozin, 20, domobran, strijeljan od partizana koncem 44

  Lasić Petar Peša Ivanov, domobran, poginuo u borbi s partizanima kod Jovića mosta u Vinjanima

  Šimić Danijel Mijo Matin, 38, ustaški emigrant, zarobili ga partizani na Križicama kod Dicma i strijeljali kod Sinja. (F31)

Proložac/PP – Popadić Dušan Nikola Lazin – v. 25. travnja 1944.;  Radović Mara, 39, upala pluća

Rašćani – Erceg Domina Ivanova, 20, poginula kod Bihaća – PB

  Kovačević Jure Ivanov, 24, poginuo kod Posušja (PB)

  Prgomet Ivan Matin (Zmijić), 18, ubijen u Zagvozdu. (F31)

Runovići – Babić Ivan Matin, 24, poginuo na Š. Brijegu (PB)

  Lešina Ivan (Škeva) Stipanov, 22, ustaša, dočasnik, poginuo kod B. Gradiške koncem 44. (F31)

  Vodanović Marko Mijin, 24, domobran, poginuo u Sarajevu. (F31)

Slivno – Anić Iko Križanov, 22, domobran, poginuo kod Vukovara

     Anić Joko Križanov, 1921, domobran, poginuo kod Vukovara

     Mikrut Jozo Šimunov, 1920, poginuo u Bjelovaru

     Prgomet Milan Cvitanov, 21, domobran, poginuo u Konjicu

     Radalj Mate Petrov, 20, domobran, umro od rana u Mostaru (F31)

Studenci – Babić Jozo (Ikas) Ivanov, 25, nestao

  Babić Duduković Dragomir (Babo) Ivanov, 24, legionar, nestao

  Babić Duduković Mate Ivanov, 19, ustaša, poginuo u Koprivnici

  Batalić Toma Antin, 23, domobran, poginuo u Sarajevu

  Bilić Erić Iva (Ica) Jozipova, 24, prodavala duhan i nestala u Kamešnici

  Bilić Erić Mara (Marica) Jozipova, 30, prodavala duhan i nestala u Kamešnici

  Bilić Pavlinović (Depić) Jozo Stipanov, 22,  domobran, poginuo u Sunji

  Čorbić Josip Ivanov, 23, ustaša, poginuo u Glini

  Jurčević Iva ž. Petra, 54, »kao majka partizana odvedena u logor Ljubuški« i nestala (ŽFT)

  Marijanović (Mandić) Ante Ivanov, 20, ustaša, poginuo u Feričancima (Slavonija) (F31)

  Udiljak Mate Antin, 39, poginuo na Kočerinu (PB)

Svib – Čondić Gluvić Petar Matin, 32, poginuo u Derventi

   Čondić Grgić Nikola Petrov, 19, domobran, poginuo u Žrnovnici

   Čondić Kapetanov Milan Tomin, 22, poginuo od bombardiranja u Njemačkoj. (F31)

   Čondić Nada Pavlova, /15?/, poginula od njem. tenkovske granate prilikom čuvanja stada (ŽFT)

   Čondić Stipan Josipov, 33, objesili ga Nijemci u Svibu (ŽFT)

  Galić Marijan Matin, 26, poginuo u Sloveniji kod Nožice (PB)

Vinjani – Aračić Ivan Marijanov, 19, legionar, poginuo u Lici

      Bilopavlović Jerko Andrijin, 24, ustaša, poginuo u Mostaru na Š. Brijegu

      Buljan Ivan (Inja) Lukin, 49, strijeljan u Vinjanima

      Bušić Branko Matin, – , –

      Bušić Mirko Antin, – , –

      Majić Ante Mijin (Mazul), 19, ustaša, poginuo u Babinu Potoku (Jablanac). (F31)

Zagvozd – Dedić Josip Mijin, 19, domobran, poginuo u Podravini

  Drlje Stipe Matin, 13, poginuo od ručne bombe

  Mucić Ante Pavlov, 23, ustaša, poginuo

  Tomičić Nikola Matin, 20, domobran, poginuo u Bosni. (F31)

Zmijavci – Gudelj Marko (Prcov) Matin, 19, ustaša, poginuo kod Požege.(F31)

  Mrkonjić Marijan Josipov, 35, u NOV od 4. 11. 44, poginuo kod Ljubuškog – PB)

 

?  ROĐENI

Slivno – Zeljko Katica (20.1.45) – ... i Mara Zeljko (MKU)

Vinjani – Kutleša Vlade ... (drugi podaci nisu upisani)

 

?  VJENČANI (pojednosti nepoznate)

Biorine – Zelić Ante (31) i Zelić Mara (26) – vjenčani u Čaporicama  /  Cista – Raić Ante i Vukušić Mila (Katuni)